Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r. 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

13-08-2018 22:23:46 | Kwartalny | EBI | 13/2018
Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_-_raport_2018_Q2