Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 roku. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

25-08-2018 08:16:10 | Bieżący | EBI | 12/2018
Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 sierpnia 2018 roku.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

PROTOKÓŁ NZWA GREMPCO SA W DNIU 24.08.2018