Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2018 r. 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

24-09-2018 16:20:10 | Bieżący | EBI | 15/2018
Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 24 września 2018 r. („NWZ”) wraz z treścią załączników do tych uchwał.

Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_-_treść_uchwał_NWZ_2018_09_24_z_zalacznikami