Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Roczny za okres 03.12.2009 - 31.12.2010 r. - Sprawozdanie finansowe ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

10-06-2011 13:54:28 | Roczny | EBI | 13/2011
Sprawozdanie Finansowe jednostkowe i skonsolidowane spółki ASSETUS S.A. za okres od 03.12.2009 r. do 31.12.2010 r. , wraz z Opinią i Raportem z Badania Sprawozdania Finansowego spółki ASSETUS S.A. i Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. , za okres od 03.12.2009 r. do 31.12.2010 r. Kancelarii Biegłych Rewidentów "CONSULTUS" Sp. z o.o.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Sprawozdania Finansowe Assetus S.A. 2010

Sprawozdania Finansowe Grupa Kapitałowa Assetus S.A. 2010