Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DORADCY24 S.A. (PLDRD2400010)

22-12-2010 15:14:43 | Bieżący | ESPI | 63/2010
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

PAP
Data: 2010-12-22

Firma: DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-22
Skrócona nazwa emitenta
DORADCY24 S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.12.2010 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Akcjonariusz: BJT s.á r.l., Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 87 846 681
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 87 846 681
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 40,92
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 24,11

Akcjonariusz: Rowyan Limited, Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 42 215 190
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 42 215 190
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]:19,66
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 11,59

Akcjonariusz: AGU s.á r.l., Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 41 585 042
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 41 585 042
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]:19,37
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 11,41

Akcjonariusz: Global Credit Development Fund Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 12 842 220
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 12 842 220
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 5,98
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,52

Akcjonariusz: Dariusz Bąkowski
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 30 200 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 30 200 000
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 14,07
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 8,29

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
DORADCY24 S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-942 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Konstancińska 2
_ulica_ _numer_
22 642 11 16 22 642 58 46
_telefon_ _fax_
www.doradcy24.pl
_e-mail_ _www_
527-252-77-06 140791036
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-22 Daniel Meniów Wiceprezes Zarządu
2010-12-22 Joanna Tomkowiak Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta DORADCY24 S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Sektor
Kod 02-942
Miasto Warszawa
Ulica Konstancińska
Nr 2
Tel. 22 642 11 16
Fax 22 642 58 46
e-mail
NIP 527-252-77-06
REGON 140791036
Data sporzadzenia 2010-12-22
Rok biezacy 2010
Numer 63
adres www www.doradcy24.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.