Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2018 r. APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

06-11-2018 21:20:42 | Bieżący | EBI | 22/2018
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 listopada 2018 r. podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu okresowego Spółki za III kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2018 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. zawierającym zadeklarowany przez Emitenta harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r., pierwotny termin publikacji ww. raportów przypadać miał na dzień 8 listopada 2018 r.

W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu okresowego Spółki za III kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2018 r. zostaje ustalony na dzień 14 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu