Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r. 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

08-11-2018 18:22:04 | Kwartalny | EBI | 17/2018
Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M - raport 2018 Q3