Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja w sprawie umowy nabycia nieruchomości gruntowej PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

12-12-2018 15:56:50 | Bieżący | ESPI | 15/2018
oRB_ASO: Informacja w sprawie umowy nabycia nieruchomości gruntowej

PAP
Data: 2018-12-12

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-12
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Informacja w sprawie umowy nabycia nieruchomości gruntowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent", "Spółka_ w nawiązaniu do informacji zawartych w treści raportu bieżącego ESPI nr 12/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy nabycia nieruchomości gruntowej, w odniesieniu do informacji o planowanej umowie pożyczki od akcjonariusza, na podstawie której Spółka sfinansować ma nabycie nieruchomości wskazanej w ww. raporcie _"Umowa pożyczki"_, niniejszym informuje, iż do dnia dzisiejszego nie zostały ustalone precyzyjne warunki Umowy pożyczki.

W efekcie ustalony został nowy termin zawarcia Umowy pożyczki, który wyznaczono najpóźniej na dzień 20 grudnia 2018 r., przy czym zaznacza się, że w przypadku zatwierdzenia wszystkich istotnych warunków udzielanej pożyczki może nastąpić to wcześniej.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na zmianę w zakresie wcześniej zakomunikowanej przez Spółkę informacji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61 - 753 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Piaskowa 3/4
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-12 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Informacja w sprawie umowy nabycia nieruchomości gruntowej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61 - 753
Miasto Poznań
Ulica Piaskowa
Nr 3/4
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2018-12-12
Rok biezacy 2018
Numer 15
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.