Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

31-01-2019 12:20:30 | Bieżący | EBI | 2/2019
Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 11 lutego 2019 r.
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 9 maja 2019 r.
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 8 sierpnia 2019 r.
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 7 listopada 2019 r.
- Jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 21 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu