Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie - rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu APANET S.A. (PLAPANT00017)

21-02-2019 13:17:52 | Bieżący | ESPI | 8/2019
oRB-W_ASO: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie - rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu

PAP
Data: 2019-02-21

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APA_zaw_rozw_AL_CustomBoats_JL_art_69_20190219.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-02-21
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie - rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:

  W nawiązaniu do informacji przekazanych w raportach bieżących ESPI nr 19/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. i nr 32/2018 z dnia 21 września 2018 r. oraz zgodnie z art. 70 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_, Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 21 lutego 2019 r. powziął informację o przesłaniu w dniu 20 lutego 2019 r. na adres poczty elektronicznej Emitenta zawiadomienia z dnia 19 lutego 2019 r. od Pana Andrzeja Lisa, Custom Boats sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Pana Jana Lisa w związku rozwiązaniem porozumienia akcjonariuszy Spółki dotyczącego umowy zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, tj. działania w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ Ustawy o ofercie.

  Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  APA_zaw_rozw_AL_CustomBoats_JL_art_69_20190219.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Informatyka _inf_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  51-416 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kwidzyńska 4/11
  _ulica_ _numer_
  +48 608 511 162
  _telefon_ _fax_
  kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
  _e-mail_ _www_
  8971780588 021806445
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-02-21 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie - rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu
  Sektor Informatyka (inf)
  Kod 51-416
  Miasto Wrocław
  Ulica Kwidzyńska
  Nr 4/11
  Tel. +48 608 511 162
  Fax
  e-mail kontakt@apanetsa.pl
  NIP 8971780588
  REGON 021806445
  Data sporzadzenia 2019-02-21
  Rok biezacy 2019
  Numer 8
  adres www www.apanetsa.pl/pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.