Raporty Spółek ESPI/EBI

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji APANET S.A. (PLAPANT00017)

26-02-2019 22:07:39 | Bieżący | ESPI | 17/2019
oRB_ASO: Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji

PAP
Data: 2019-02-26

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-26
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. powziął informację, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie X GCo 18/19 w sprawie z wniosku Emitenta przeciwko Andrzejowi Lisowi o udzielenie zabezpieczenia Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy:
1_ udzielił zabezpieczenia roszczenia Emitenta o ustalenie, że uczestnik Andrzej Lis nie może wykonywać prawa głosu z 140.000 akcji Emitenta nabytych na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 29 czerwca 2018 r., o których nabyciu zawiadomił Emitenta pismem z dnia 30 czerwca 2018 r., poprzez ustanowienie na czas trwania postępowania zakazu wykonywania przez uczestnika Andrzeja Lisa prawa głosu z 140.000 akcji APANET S.A. we Wrocławiu nabytych na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 29 czerwca 2018 r., o których nabyciu zawiadomił Emitenta pismem z dnia 30 czerwca 2018 r.;
2_ wyznaczył Emitentowi dwutygodniowy termin od dnia doręczenia niniejszego postanowienia do wystąpienia z powództwem przeciwko obowiązanemu obejmującym roszczenie objęte zabezpieczeniem.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-26 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2019-02-26
Rok biezacy 2019
Numer 17
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.