Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji APANET S.A. (PLAPANT00017)

13-03-2019 18:43:39 | Bieżący | ESPI | 19/2019
oRB_ASO: Uzupełnienie raportu o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji

PAP
Data: 2019-03-13

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-13
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 17/2019 z dnia 2 marca 2019 r. dotyczącego udzielenia przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu zabezpieczenia roszczenia APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 12 marca 2019 r., tj. w terminie wyznaczonym w punkcie II postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2019 r., Emitent wystąpił z powództwem o ustalenie, że Pan Andrzej Lis nie może wykonywać prawa głosu z 140.000 akcji Emitenta nabytych na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 29 czerwca 2018 r., o których nabyciu zawiadomił Emitenta pismem z dnia 30 czerwca 2018 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-13 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Uzupełnienie raportu o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2019-03-13
Rok biezacy 2019
Numer 19
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.