Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie APANET S.A. (PLAPANT00017)

22-03-2019 04:49:11 | Bieżący | ESPI | 21/2019
oRB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie

PAP
Data: 2019-03-21

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Apanet_S.A._Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_na_NWZ_2019_02_22_2019_03_15.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 21 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-03-21
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku ze wznowieniem w dniu 15 marca 2019 r. obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 22 lutego 2019 r., niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Emitenta po wznowieniu obrad po przerwie.

  Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Apanet_S.A._Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_na_NWZ_2019_02_22_2019_03_15.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Informatyka _inf_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  51-416 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kwidzyńska 4/11
  _ulica_ _numer_
  +48 608 511 162
  _telefon_ _fax_
  kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
  _e-mail_ _www_
  8971780588 021806445
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-03-22 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
  Sektor Informatyka (inf)
  Kod 51-416
  Miasto Wrocław
  Ulica Kwidzyńska
  Nr 4/11
  Tel. +48 608 511 162
  Fax
  e-mail kontakt@apanetsa.pl
  NIP 8971780588
  REGON 021806445
  Data sporzadzenia 2019-03-21
  Rok biezacy 2019
  Numer 21
  adres www www.apanetsa.pl/pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.