Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy udzielenia pożyczki istotnej wartości PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

27-03-2019 16:55:29 | Bieżący | ESPI | 7/2019
oRB_ASO: Zawarcie umowy udzielenia pożyczki istotnej wartości

PAP
Data: 2019-03-27

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-27
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Zawarcie umowy udzielenia pożyczki istotnej wartości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej: "Emitent", "Spółka_ informuje, iż w dniu 27 marca 2019 r. pomiędzy Emitentem a osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą _"Pożyczkobiorca"_ zawarta została umowa pożyczki o wartości 350.000,00 zł _słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10,00% _słownie: dziesięć procent_ w ujęciu rocznym, natomiast termin jej spłaty określony został na 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Spłata pożyczki została zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach stanowiących własności Pożyczkobiorcy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji ze względu na istotną wartość zawartej umowy oraz potencjalnie istotny wpływ powyższego zdarzenia na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61 - 753 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Piaskowa 3/4
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Zawarcie umowy udzielenia pożyczki istotnej wartości
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61 - 753
Miasto Poznań
Ulica Piaskowa
Nr 3/4
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2019-03-27
Rok biezacy 2019
Numer 7
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.