Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ASSETUS SA w dniu 27 czerwca 2011 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

28-06-2011
Zarząd Spółki ASSETUS SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2011 roku.


Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

ZWZ Assetus S.A. 27.06.2011