Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 09 kwietnia 2019 r. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

10-04-2019 19:23:59 | Bieżący | ESPI | 13/2019
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 09 kwietnia 2019 r.

PAP
Data: 2019-04-10

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-10
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 09 kwietnia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A. odbytym w dniu 09 kwietnia 2019 r. posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Jacob Rokus Brouwer, któremu przysługiwało 174.055 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 52,58 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 0,53 % ogólnej liczby głosów.
Józef Charaziński, któremu przysługiwało 100.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 30,21 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 0,30 % ogólnej liczby głosów.
Jan Kazimierz Zagrodzki, któremu przysługiwało 55.901 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,89 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 0,17 % ogólnej liczby głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 09 kwietnia 2019 r.
Sektor Eco-energia
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail info@termo2power.com
NIP 5272749594
REGON 362222444
Data sporzadzenia 2019-04-10
Rok biezacy 2019
Numer 13
adres www www.termo2power.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.