Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach APANET S.A. (PLAPANT00017)

10-04-2019 23:53:14 | Bieżący | ESPI | 24/2019
oRB_ASO: Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach

PAP
Data: 2019-04-10

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-10
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportów bieżących nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. oraz 3/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. dotyczących braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. na rachunek bankowy Emitenta wpłynęła z Apanet Green System sp. z o.o. _"Spółka zależna"_ kwota 31.000 zł na poczet spłaty należności głównej pożyczki udzielonej przez Emitenta Spółce zależnej. Łącznie w okresie od 30 stycznia 2019 r. do dnia opublikowania niniejszego komunikatu na rachunek Emitenta wpłynęła kwota 50.000 zł na poczet spłaty należności głównej pożyczki udzielonej przez Emitenta Spółce zależnej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wezwania do zapłaty przez Spółkę zależną na rzecz Emitenta pozostałych wierzytelności opisanych w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. pozostają dotychczas bezskuteczne.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2019-04-10
Rok biezacy 2019
Numer 24
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.