Raporty Spółek ESPI/EBI

Kolejne informacje dotyczące umowy sprzedaży z centrum ogrodniczym w Ottaviano (Włochy). Strategia rozwoju. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

07-05-2019 13:14:34 | Bieżący | ESPI | 14/2019
oRB_ASO: Kolejne informacje dotyczące umowy sprzedaży z centrum ogrodniczym w Ottaviano (Włochy). Strategia rozwoju.

PAP
Data: 2019-05-07

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-07
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Kolejne informacje dotyczące umowy sprzedaży z centrum ogrodniczym w Ottaviano _Włochy_. Strategia rozwoju.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2017 z 06 lipca 2017 r., nr 66/2017 z 24 lipca 2017 r., nr 67/2017 z 24 lipca 2017 r., nr 69 z 31 lipca 2017 r., nr 82/2017 z 06 września 2017 r., 85/2017 z 28 września 2017 r., raportu bieżącego nr 89/2017 z 06 listopada 2017 r., raportu bieżącego nr 99/2017 z 21 grudnia 2017 r., raportu bieżącego nr 1/2018 z 02 lutego 2018 r., raportu bieżącego nr 5/2018 z 26 lutego 2018 r., raportu bieżącego nr 6/2018 z 27 lutego 2018 r. raportu bieżącego nr 7/2018 z 05 marca 2018 r., raportu bieżącego nr 14/2018 z 05 kwietnia 2018 r., raportu bieżącego nr 34/2018 z 05 października 2018 r., oraz raportu bieżącego nr 39/2018 z 20 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółka, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości informację:
a_ Rozpoczęcie testu jednostki kogeneracyjnej na biomasę o mocy 100 kW zaplanowano na koniec tego roku _2019_. Na podjęcie takiej decyzji wpłynęły czynniki wynikające z konieczności zabezpieczenia interesów Emitenta.
Podczas fazy rozwojowej nowego ekspandera trzeciej generacji stało się jasne, że posiada on elementy innowacyjne, których zabezpieczenie poprzez europejską rejestrację patentową leży w interesie Emitenta. W chwili obecnej trwa tzw. faza badawcza przed złożeniem wniosku o rejestrację patentu europejskiego. Emitent chce, aby koncepcja ta została w miarę możliwości zabezpieczona, zanim zostanie zainstalowana i przetestowana.

b_ Ze względu na niepewność na polskim rynku energetycznym, gdzie ceny energii elektrycznej dla przemysłu gwałtownie rosną, Emitent jest bombardowany zapytaniami o oferty cenowe dla już sprawdzonych technologii, które Termo2Power S.A. zadeklarowała w swojej ofercie; rozwiązania kogeneracyjne na gaz ziemny _raporty bieżące: nr 9/2018 z 09 marca 2018 r. Własna marka generatorów prądotwórczych – kogeneracyjnych, nr 3/2019 z 29 stycznia 2019 r. Zainicjowanie przez Emitenta strategii "powiązana dywersyfikacja", nr 6/2019 z 22 lutego 2019 r. Termo2Power SA wprowadza do asortymentu nową grupę produktów "Mikroturbiny gazowe"_; możliwości odzysku ciepła odpadowego dla przemysłu cementowego - stalowego - szklarskiego _raport bieżący nr 35/2018 z 05 października 2018 r.: "Podpisanie istotnej umowy" - z chińską spółką JWZ w zakresie odzysku ciepła odpadowego w przemyśle cementowym i stalowym_.
Kierownictwo zdecydowało się skoncentrować wysiłek zespołu na tych, już sprawdzonych technologiach w celu jak najszybszego wygenerowania zysków dla firmy i utrzymania własnego rozwoju technologicznego, jako równoległej drogi do sukcesu.

Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-07 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Kolejne informacje dotyczące umowy sprzedaży z centrum ogrodniczym w Ottaviano (Włochy). Strategia rozwoju.
Sektor Eco-energia
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail info@termo2power.com
NIP 5272749594
REGON 362222444
Data sporzadzenia 2019-05-07
Rok biezacy 2019
Numer 14
adres www www.termo2power.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.