Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2019 r. PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

09-05-2019 21:01:48 | Kwartalny | EBI | 5/2019
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

PHI - raport 2019 Q1.pdf