Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku SPARK VC SPÓŁKA AKCYJNA (PLRKLMF00010)

15-05-2019 09:02:54 | Kwartalny | EBI | 7/2019
Zarząd Spark VC S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Jeleniewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport IQ 2019 SPARK VC.pdf