Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu za I kwartał 2019r 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

16-05-2019 16:50:38 | Kwartalny | EBI | 5/2019
Zarząd 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść korekty raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.
Korekta dotyczy kwoty należności krótkoterminowych za I kwartał 2019r wykazanych
w I.1. Wybrane dane finansowe –było 1 786 351,18 a powinno być zgodnie z zamieszczonym bilansem 4 879 675,06.




Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Marzenna Aleksandrowicz - Prezes Zarządu


Załączniki:

Korekta sprawozdanie I kwartał.pdf