Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2018 rok obrotowy PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

21-05-2019 15:18:59 | Roczny | EBI | 6/2019
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

PHI_raport_roczny_2018.pdf

zal_1_PHI_raport_roczny_2018 - Sprawozdanie Finansowe 2018.pdf

zal_2_PHI_raport_roczny_2018 - Sprawozdanie Zarzadu 2018.pdf

zal_3_PHI_raport_roczny_2018 - Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018.pdf