Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

22-05-2019 14:25:56 | Bieżący | EBI | 7/2019
Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Sołtysińska-Skonieczna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 71/42, 61-758 Poznań.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

PHI - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

PHI - projekty uchwał ZWZ.pdf

PHI - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf