Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

22-05-2019 14:46:15 | Bieżący | ESPI | 15/2019
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał

PAP
Data: 2019-05-22

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • PHI_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • PHI_-_projekty_uchwal_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • PHI_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 15 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-05-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka"_ działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Sołtysińska-Skonieczna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 71/42, 61-758 Poznań.

  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
  Załączniki
  Plik Opis
  PHI_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf PHI - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  PHI_-_projekty_uchwal_ZWZ.pdf PHI - projekty uchwał ZWZ
  PHI_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf PHI - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  61 - 753 Poznań
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Piaskowa 3/4
  _ulica_ _numer_
  +48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
  _telefon_ _fax_
  biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
  _e-mail_ _www_
  8971795331 022313070
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-05-22 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 61 - 753
  Miasto Poznań
  Ulica Piaskowa
  Nr 3/4
  Tel. +48 61 221 13 22
  Fax +48 15 649 80 22
  e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
  NIP 8971795331
  REGON 022313070
  Data sporzadzenia 2019-05-22
  Rok biezacy 2019
  Numer 15
  adres www www.phiwierzytelnosci.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.