Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie prokurenta Spółki EZO Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji (PLEZOSA00018)

25-01-2011 16:48:00 | Bieżący | EBI | 4/2011
Zarząd spółki EZO S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/I/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. na prokurenta Spółki powołany został pan Rafał Stolarski, Główny Księgowy spółki. Udzielona prokura jest prokurą samoistną (jednoosobową).

Podstawa Prawna: §3, ust.2, pkt.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Maciej Fenicki - Prezes Zarządu