Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER Spółka Akcyjna. Powołanie członków Rady Nadzorczej TERMO2POWER Spółka Akcyjna. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

28-06-2019 12:56:02 | Bieżący | EBI | 12/2019
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowanych 5.050.000 akcji, co stanowi 15,39% kapitału zakładowego, na które przypada 5.050.000 głosów.
Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a Akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwów do podjętych uchwał.
Emitent informuje jednocześnie, iż w związku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej i wobec tego wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panów:
Arjen Peter Bergman,
Marcina Pawła Wołowicza,
Gabriela Bartoszewskiego,
Tomasza Michała Stefańczyka,
Cezarego Andrzeja Kosińskiego.
Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe Arjen Peter Bergman, Marcina Pawła Wołowicza, Gabriela Bartoszewskiego, Tomasza Michała Stefańczyka, w zakresie zgodnym z § 10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Życiorys zawodowy Pana Cezarego Andrzeja Kosińskiego zostanie przekazany odrębnym raportem EBI niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Emitenta.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 oraz §3 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

CV_ARJEN PETER BERGMAN.pdf

CV_MARCIN WOŁOWICZ.pdf

CV_GABRIEL BARTOSZEWSKI.pdf

CV_TOMASZ STEFAŃCZYK.pdf

Protokół_Uchwały_ZWZ_27.06.2019.pdf