Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Termo2Power S. A. w dniu 27 czerwca 2019 r. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

05-07-2019 19:55:39 | Bieżący | ESPI | 19/2019
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Termo2Power S. A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

PAP
Data: 2019-07-05

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-05
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Termo2Power S. A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, o oczywistej omyłce pisarskiej w treści raportu bieżącego ESPI 17/2019 z dnia 03 lipca 2019 roku.

Omyłka polega na użyciu w drugim akapicie raportu słowa "Nadzwyczajnym" zamiast "Zwyczajnym".

Poniżej poprawna treść raportu:

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A. odbytym w dniu 27 czerwca 2019 r. posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu:

GREEN-NANOTECH VENTURES Sp. z o. o., której przysługiwało 5 000 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 15,24 % w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 15,24 % ogólnej liczby głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-05 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Termo2Power S. A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2019-07-05
Rok biezacy 2019
Numer 19
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.