Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu 12/2019- Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER Spółka Akcyjna. Powołanie członków Rady Nadzorczej TERMO2POWER S.A. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

11-07-2019 18:52:16 | Bieżący | EBI | 15/2019
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z 28 czerwca 2019 r., zarząd TERMO2POWER Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu informacje wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu otrzymane od nowo powołanego członka Rady Nadzorczej TERMO2POWER Spółka Akcyjna.
Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

CEZARY KOSIŃSKI.pdf