Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za II kwartał 2019 roku 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

14-08-2019 16:46:04 | Kwartalny | EBI | 9/2019
Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Marzenna Aleksandrowicz - Prezes Zarządu


Załączniki:

01CYBERATON SA sprawozdanie za II kwartał 2019r.pdf