Raporty Spółek ESPI/EBI

Termo2Power SA sprzedaje swój pierwszy mikrosystem do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

22-09-2019 21:19:00 | Bieżący | ESPI | 26/2019
oRB_ASO: Termo2Power SA sprzedaje swój pierwszy mikrosystem do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów.

PAP
Data: 2019-09-22

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-22
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Termo2Power SA sprzedaje swój pierwszy mikrosystem do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółka, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości informację:
W dniu 20. września Termo2Power SA podpisała umowę z SAH Trading BV Holandia na dostawę tzw. pierwszego w swoim rodzaju mikrosystemu do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła odpadowego.
Źródłem ciepła będą wysokotemperaturowe spaliny z silników na biogaz.
Zamiast stosowania technologii ORC _Organic Rankine Cycle_, która wykorzystuje głównie czynniki chłodnicze o niskiej temperaturze wrzenia, Termo2Power wykorzystuje tradycyjną technologię cyklu parowego.
Dotychczas ta technologia jest wykorzystywana głównie w dużych przemysłowych rozwiązaniach odzyskiwania ciepła odpadowego, czyli w cementowniach i hutach wykorzystujących duże kotły odzysknicowe, które działają jak kocioł parowy i wytwarzają energię elektryczną poprzez turbiny parowe.
Zaletą cyklu parowego w porównaniu z cyklem ORC jest to, że cieczą roboczą jest R718
_ woda techniczna _, czyli naturalna, przyjazna dla środowiska substancja o niemal zerowych kosztach, podczas gdy czynniki chłodnicze dla ORC są drogie i mają negatywny wpływ na środowisko.
Również właściwości cieplne wody i pary wodnej pozwalają uzyskać wyższą sprawność systemu w porównaniu z czynnikami chłodniczymi.
Gazy spalinowe o temperaturze 520 C + będą bezpośrednio odparowywały wodę w specjalnie zaprojektowanym kotle odzysknicowym, co pozwala uniknąć stosowania tzw. wtórnych wymienników ciepła z pętlą oleju termicznego, wymaganych w większości zastosowań ORC.
Moc brutto systemu wyniesie około 100 kW, co pozwoli właścicielowi silników gazowych na wytworzenie o 10 % więcej energii elektrycznej przy użyciu tej samej ilości gazu/paliwa.
W przeliczeniu na pieniądze oznacza to dodatkowe roczne oszczędności lub dochody w wysokości około 77 400 EUR _90 kW netto x 0,10 EUR cena energii elektrycznej x 8600 godzin rocznie_.
Wartość sprzedaży wynosi 144.000 EUR _ ok. 625.000 PLN _ netto. Czas dostawy wyniesie do 8 miesięcy po otrzymaniu przedpłaty _według umowy przedpłata powinna nastąpić w terminie 3. tygodni od daty wystawienia faktury_.
Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TERMO2POWER S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-844 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grzybowska 87
_ulica_ _numer_
+48 514 943 360
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5272749594
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-22 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Termo2Power SA sprzedaje swój pierwszy mikrosystem do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2019-09-22
Rok biezacy 2019
Numer 26
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.