Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii B Spółki do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect). TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

18-10-2019 22:24:46 | Bieżący | EBI | 18/2019
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 października 2019 roku, Emitent zawarł umowę o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii B Spółki z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust. 12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect”.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Rokus Brouwer - Prezes Zarządu