Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

18-10-2019 22:32:23 | Bieżący | ESPI | 34/2019
oRB_ASO: Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.

PAP
Data: 2019-10-18

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-18
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2017 z 04 września 2017 r. w związku z realizacją Projektu pod tytułem "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą _BioCHP_ dla energetyki rozproszonej" Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, informuje o uzyskaniu zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju _"NCBiR"_ na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30 września 2020 r. Zgodnie z procedurą Spółka przekazała do podpisu "NCBiR", aneks uwzględniający wprowadzaną zmianę. Jednocześnie w związku z realizacją Projektu Spółka informuje, iż złożyła kolejny wniosek sprawozdawczy obejmujący: rozliczenie otrzymanej transzy zaliczki, wniosek o refundację poniesionych kosztów oraz o kolejną zaliczkę o wartości 150.000,00 zł _słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TERMO2POWER S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-844 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grzybowska 87
_ulica_ _numer_
+48 514 943 360
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5272749594
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-18 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2019-10-18
Rok biezacy 2019
Numer 34
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.