Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r. PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

07-11-2019 20:05:05 | Kwartalny | EBI | 10/2019
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

PHI - raport 2019 Q3.pdf