Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za III kwartał 2019 roku 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

14-11-2019 17:21:54 | Kwartalny | EBI | 13/2019
Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".  • Marzenna Aleksandrowicz - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za III kwartał 2019r.pdf