Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)

14-11-2019 20:32:05 | Kwartalny | EBI | 11/2019
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Kamil Kita - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport za III kwartał 2019 roku_Hornigold Reit S.A.pdf