Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

06-12-2019 19:06:33 | Bieżący | ESPI | 37/2019
oRB-W_ASO: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

PAP
Data: 2019-12-06

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Powiadomienie_KNF_T2P_GNV_12.2019.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 37 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-12-06
  Skrócona nazwa emitenta
  TERMO2POWER S.A.
  Temat
  Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Termo2Power S.A. _dalej "Emitent"_ informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 roku Emitent otrzymał od spółki Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
  Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
  Załączniki
  Plik Opis
  Powiadomienie_KNF_T2P_GNV_12.2019.pdf Powiadomienie.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-12-06 Jacob Rokus Brouwer Prezes Zarządu Jacob Rokus Brouwer


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
  Tytul Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
  Sektor
  Kod 00-844
  Miasto Warszawa
  Ulica Grzybowska
  Nr 87
  Tel. +48 514 943 360
  Fax
  e-mail
  NIP 5272749594
  REGON
  Data sporzadzenia 2019-12-06
  Rok biezacy 2019
  Numer 37
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.