Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualizacja informacji przekazanej RB nr 26/2019 w sprawie sprzedaży mikrosystemu do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

20-12-2019 21:47:56 | Bieżący | ESPI | 41/2019
oRB_ASO: Aktualizacja informacji przekazanej RB nr 26/2019 w sprawie sprzedaży mikrosystemu do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów.

PAP
Data: 2019-12-20

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Aktualizacja informacji przekazanej RB nr 26/2019 w sprawie sprzedaży mikrosystemu do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółka, Emitent_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 26/2019 z dnia 22 września 2019 roku w sprawie sprzedaży mikrosystemu do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów, niniejszym informuje, iż zgodnie z warunkami umowy Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od kontrahenta przedpłatę na zakup mikrosystemu. Ze względu na niską kwotę zaliczki _14.450,00 EUR, 10% wartości kontraktu_, w porozumieniu z kontrahentem Emitent opóźnił proces związany ze sprzedażą, w tym pozyskaniem przedpłaty, tak aby pozyskać środki na produkcję – gwarantujące terminowe wywiązanie się z kontraktu. Czas dostawy wyniesie do 8 miesięcy od otrzymania przedpłaty.
Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Jacob Rokus Brouwer Prezes Zarządu Jacob Rokus Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Aktualizacja informacji przekazanej RB nr 26/2019 w sprawie sprzedaży mikrosystemu do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2019-12-20
Rok biezacy 2019
Numer 41
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.