Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku HYDROPRESS SE (GB00B42V2T10)

13-01-2020 15:58:06 | Bieżący | EBI | 1/2020
Rada Administrująca HYDROPRESS SE informuje, że raporty okresowe Spółki w roku 2020 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – do dnia 06 lutego 2020 r.
2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – do dnia 07 maja 2020 r.
3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – do dnia 07 sierpnia 2020 r.
4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - do dnia 6 listopada 2020 r.
5. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 roku – do dnia 29 maja 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Bartłomiej Herodecki - Dyrektor Wykonawczy