Raporty Spółek ESPI/EBI

Likwidacja spółki Zależnej HYDROPRESS SE (GB00B42V2T10)

13-01-2020 16:57:01 | Bieżący | ESPI | 3/2020
oRB_ASO: Likwidacja spółki Zależnej

PAP
Data: 2020-01-13

Firma: HYDROPRESS SE

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-13
Skrócona nazwa emitenta
HYDROPRESS SE
Temat
Likwidacja spółki Zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Administrująca Hydropress SE informuje, iż w dniu 13 stycnia 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zależnej Hydropress Parts sp. z o.o.. Na Zgromadzeniu podjęto uchwałę dotyczącą rozwiązania spółki zależnej i rozpoczęciu procedury likwidacji spółki. Działalność operacyjna prowadzonej przez Hydropress Parts sp. z o.o. będzie kontynuowana bezpośrednio przez Emitenta. Środki pozyskane z likwidacji będą reinwestowane w nowe innowacyjne projekty zgodnie z zasadami właściwymi dla działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


HYDROPRESS SE
_pełna nazwa emitenta_
HYDROPRESS SE Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-532 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rakowiecka 34 lok.2
_ulica_ _numer_
+48 22 609 20 13
_telefon_ _fax_
inwestorzy@hs-system.pl www.hs-system.pl
_e-mail_ _www_
522-303-43-98 362124470
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-13 Bartłomiej Herodecki Dyrektor Wykonawczy


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta HYDROPRESS SE
Symbol Emitenta HYDROPRESS SE
Tytul Likwidacja spółki Zależnej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-532
Miasto Warszawa
Ulica Rakowiecka
Nr 34 lok.2
Tel. +48 22 609 20 13
Fax
e-mail inwestorzy@hs-system.pl
NIP 522-303-43-98
REGON 362124470
Data sporzadzenia 2020-01-13
Rok biezacy 2020
Numer 3
adres www www.hs-system.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.