Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie dostępu do EBI BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

29-07-2011 13:20:32 | Bieżący | EBI | 1/2011
Zarząd Spółki Biogened S.A. informuje, iż w dniu 27 lipca 2011 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., będąca Organizatorem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji. W związku z powyższym, od dnia dzisiejszego, tj. 29 lipca 2011 roku Biogened S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu GPW z dnia 20.05.2011 r.-
"Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego."

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu