Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Kwartalny za IV kw. 2010 r. Partex S.A. (PLPARTX00010)

10-02-2011 20:39:24 | Kwartalny | EBI | 7/2011
Zarząd Partex S.A. przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za IV kwartał 2010 r.Podstawa prawna:
§5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Artur Woźniak - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport_kwartalny_IV_kw_2010