Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

27-01-2020 12:51:41 | Bieżący | ESPI | 3/2020
oRB_ASO: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

PAP
Data: 2020-01-27

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-27
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 27 stycznia 2020 r. obustronnie podpisane zostały umowy cesji wierzytelności odszkodowawczych, zawarte pomiędzy Emitentem a Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 24 stycznia 2020 r.
Podpisanie powyższych umów jestem rezultatem umowy ramowej zawartej w dniu 7 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem a Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Na podstawie powyższych umów Emitent nabył od partnera wierzytelności odszkodowawcze o łącznej szacunkowej wartości na poziomie ok. 1,77 mln zł _słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych_. Aktywa będące przedmiotem umów stanowią wybrane wierzytelności przyszłe stanowiące wynagrodzenie partnera ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

O zawarciu umowy ramowej o współpracy w powyższym zakresie Zarząd Emitenta informował w treści raportów bieżących ESPI nr 13/2018 oraz 14/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Zarząd Emitenta będzie stale monitorować efekty nawiązanej współpracy i na tej podstawie podejmować stosowne kroki w celu wykorzystania jej potencjału do dynamizacji osiąganych wyników finansowych Spółki, w tym wzrostu osiąganych przychodów oraz zwiększenia rentowności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartości zawartych umów oraz ze względu na fakt, iż mogą mieć one znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-27 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-829
Miasto Poznań
Ulica Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2020-01-27
Rok biezacy 2020
Numer 3
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.