Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

14-02-2020 12:33:13 | Kwartalny | EBI | 5/2020
Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".  • Roman Tabaka - Prezes Zarządu
  • Marzenna Aleksandrowicz - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport Kwartalny 01CYBERATON SA-IV kwartał 2019 .pdf