Raporty Spółek ESPI/EBI

Wstępne wybrane wyniki finansowe społki Hornigold Reit oraz Grupy kapitałowej spółki Hornigold Reit za 2019 rok HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)

03-03-2020 11:53:00 | Bieżący | ESPI | 5/2020
oRB_ASO: Wstępne wybrane wyniki finansowe społki Hornigold Reit oraz Grupy kapitałowej spółki Hornigold Reit za 2019 rok

PAP
Data: 2020-03-03

Firma: HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020 KNF
Data sporządzenia: 2020-03-03
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Wstępne wybrane wyniki finansowe społki Hornigold Reit oraz Grupy kapitałowej spółki Hornigold Reit za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: "Emitent"_ informuje, iż na dzień publikacji niniejszego raportu wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej Emitenta _prezentowane na podstawie sprawozdań finansowych, które na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta_ wynoszą odpowiednio:

1. Wybrane skonsolidowane wyniki Grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 r.:

a_ skonsolidowany przychód ze sprzedaży netto na dzień 31 grudnia 2019 roku: 5.354.639,67 zł,

b_ skonsolidowany zysk netto ze sprzedaży na dzień 31 grudnia 2019 roku: 1.446.529,01 zł,

c_ skonsolidowana wartość aktywów na dzień 31 grudnia 2019 roku: 35.305.252,15 zł 2. Wybrane jednostkowe wyniki Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 r:

a_ jednostkowy przychód ze sprzedaży netto osiągnięty przez Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku: 5.576.827,31 zł,

b_ jednostkowy zysk netto ze sprzedaży osiągnięty przez Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku: 883.156,79 zł,

c_ jednostkowa wartość aktywów Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku: 17.213.091,97 zł. 3. Wybrane jednostkowe wyniki spółki zależnej od Emitenta, tj. Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2019 roku:

a_ jednostkowy przychód ze sprzedaży netto osiągnięty przez Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2019 roku:1.997.833,40 zł,

b_ jednostkowy zysk netto ze sprzedaży osiągnięty przez Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2019 roku: 563.372,22 zł,

c_ jednostkowa wartość aktywów spółki Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2019 roku: 25.827.052 zł Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, na podstawie wstępnych wyników finansowych, które na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały

zbadane przez biegłego rewidenta, Emitent informuje, iż Spółka zrealizowała prognozowane jednostkowe przychody ze sprzedaży apartamentów w ramach oferty "condo" w roku 2019.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
HORNIGOLD REIT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-005 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołaja Kopernika 6
_ulica_ _numer_
+48 720 811 844
_telefon_ _fax_
hornigold@hornigold.pl www.hornigoldreit.pl
_e-mail_ _www_
527-262-97-14 142416650
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-03 Kamil Kita Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta HORNIGOLD REIT S.A.
Tytul Wstępne wybrane wyniki finansowe społki Hornigold Reit oraz Grupy kapitałowej spółki Hornigold Reit za 2019 rok
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-005
Miasto Katowice
Ulica Mikołaja Kopernika
Nr 6
Tel. +48 720 811 844
Fax
e-mail hornigold@hornigold.pl
NIP 527-262-97-14
REGON 142416650
Data sporzadzenia 2020-03-03
Rok biezacy 2020
Numer 5
adres www www.hornigoldreit.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.