Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)

14-04-2020 08:23:04 | Bieżący | EBI | 5/2020
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż:

a) w dniu 15 maja 2019 roku zawarł umowę na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 z Kancelarią Biegłych Rewidentów KSIĘGA Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 2916;
b) w dniu 15 listopada 2019 roku zawarł umowę na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 z Kancelarią Biegłych Rewidentów KSIĘGA Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 2916;

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Kamil Kita - Prezes Zarządu