Raporty Spółek ESPI/EBI

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)

14-04-2020 08:24:19 | Bieżący | EBI | 6/2020
W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dot. podpisania umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019.

Emitent wskazuje, iż powodem naruszenia było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Kamil Kita - Prezes Zarządu