Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

04-05-2020 15:20:34 | Bieżący | EBI | 4/2020
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 maja 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu publikacji przez Spółkę raportów okresowych, przekazanego przez Spółkę w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. W wyniku powyższej decyzji zmianie uległy zadeklarowane przez Emitenta terminy przekazania do wiadomości publicznej raportu rocznego za 2019 rok obrotowy oraz raportu kwartalnego za I kw. 2020 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. termin publikacji raportu rocznego Emitenta za 2019 rok obrotowy przypadać miał na dzień 21 maja 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2019 rok obrotowy zostaje ustalony na dzień 1 czerwca 2020 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. termin publikacji raportu kwartalnego Emitenta za I kw. 2020 r. przypadać miał na dzień 7 maja 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu kwartalnego Emitenta za I kw. 2020 r. zostaje ustalony na dzień 15 maja 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian. O ewentualnych zmianach w powyższym zakresie Zarząd Emitenta poinformuje w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu