Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku SPARK VC SPÓŁKA AKCYJNA (PLRKLMF00010)

15-05-2020 08:37:36 | Kwartalny | EBI | 8/2020
Zarząd Spark VC S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Jeleniewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

2020-05-15 Raport I Q 2020 SPARK VC.pdf