Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

15-05-2020 11:25:52 | Kwartalny | EBI | 10/2020
Zarząd 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Roman Tabaka - Prezes Zarządu
  • Marzenna Aleksandrowicz - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport Kwartalny 01CYBERATON SA-I kwartał 2020.pdf

Załącznik do Sprawozdania finansowego.pdf