Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)

15-05-2020 20:53:10 | Kwartalny | EBI | 12/2020
Zarząd Hornigold Reit S.A.. z siedzibą Katowicach (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 8/2020 z dnia 12 maja 2020 roku Emitent informuje, iż skonsolidowany raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Kamil Kita - Prezes Zarządu


Załączniki:

Jednostkowy raport za I kwartał 2020 roku_Hornigold Reit S.A.pdf