Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiązanie spółki biotechnologicznej AliveHealth Sp. z o.o. produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19 HEMP & WOOD S.A. (PLEBCSL00011)

19-05-2020 11:20:35 | Bieżący | ESPI | 23/2020
oRB_ASO: Zawiązanie spółki biotechnologicznej AliveHealth Sp. z o.o. produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19

PAP
Data: 2020-05-19

Firma: HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-19
Skrócona nazwa emitenta
HEMP & WOOD S.A.
Temat
Zawiązanie spółki biotechnologicznej AliveHealth Sp. z o.o. produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI 21/2020 z dnia 10/05/2020, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 18 maja 2020 roku zawiązał wspólnie z amerykańską firmą Alivecel LLC. _dalej "Alivecel"_ spółkę AliveHealth Sp. z o.o. w której Emitent oraz Alivecel objęli po 50% udziałów. Prezesem Zarządu został Leszek Borkowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Prace badawcze AliveHealth będzie prowadzić pod kierunkiem Marka Glazera oraz Gerarda Bencena.
Celem AliveHealth będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym.
AliveHealth prowadzić będzie badania _R&D_ w zakresie produkcji żywych komórek w celu pomiaru i wykrywaniu białek wytwarzanych przez wirusy COVID/SARS/MERS, a także markerów glukozy, insuliny, nowotworów, zawału serca i innych. Monitorowanie "in vivo" będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.
Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz nano- i biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci, pracownicy wszelkiego typu firm, czy nawet cała populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych.
Oczekuje się, że po opracowaniu i uzyskaniu odpowiednich rejestracji implantu jako urządzenia medycznego, system zapewni użytkownikom nowe opcje długoterminowego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, umożliwiając transmisję sygnału wczesnego ostrzegania do aplikacji mobilnej, która z kolei może być monitorowana w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez użytkowników systemu, jak również ich lekarzy, czy też instytucje opieki zdrowotnej, agencje monitorujące zdrowie czy też szpitale badawcze.
Markery zastosowane w implancie będą umożliwiały natychmiastowe wykrycie ognisk wirusowych czy też innych chorób. Opracowywana technologia będzie bardziej skuteczna i wydajna niż obecnie oferowane na rynku czujniki, m.in. ze względu na zwiększoną dokładność i przewidywaną dłuższą żywotność funkcji implantu w porównaniu do obecnie oferowanych na rynku czujników, które wymagają wymiany co trzydzieści _30_ do sześćdziesięciu _60_ dni. Implanty docelowo oferowane przez AliveHealth będą wymagały wymiany nie częściej niż co 6-12 miesięcy lub nawet dłużej.
AliveHealth planuje prowadzić R&D w Polsce oraz w USA we współpracy z amerykańskimi centrami i agencjami badawczymi.
Docelowo AliveHealth będzie udzielać licencji i dostarczać technologie do spółek Alivecel LLC, Hemp & Wood S.A. oraz do firm medycznych i farmaceutycznych na całym świecie. Zgodnie z ustaleniami Alivecel LLC zajmie się komercjalizacją technologii przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Emitent będzie mieć wyłączne prawa do dystrybucji produktów w Polsce i na rynkach europejskich.
Emitent będzie pierwszym inwestorem finansowy w AliveHealth oraz ma zadanie pozyskać dodatkowy kapitał od amerykańskich i europejskich inwestorów Venture Capital, jak też polskich i europejskich instytucji, takich jak NCN _Polskie Narodowe Centrum Nauki_ _ czy NCBR _Narodowe Centrum Badań i Rozwoju_. W tym ostatnim przypadku rozważany jest start w konkursie pn. "5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Koronawirusy".

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
HEMP & WOOD S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-071 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krakowskie Przedmieście 13
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 419 20 70 +48 _22_ 419 20 69
_telefon_ _fax_
www.hempandwood.pl
_e-mail_ _www_
525-23-82-713 140778886
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-19 Leszek Borkowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta HEMP & WOOD S.A.
Tytul Zawiązanie spółki biotechnologicznej AliveHealth Sp. z o.o. produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 00-071
Miasto WARSZAWA
Ulica Krakowskie Przedmieście
Nr 13
Tel. +48 (22) 419 20 70
Fax +48 (22) 419 20 69
e-mail
NIP 525-23-82-713
REGON 140778886
Data sporzadzenia 2020-05-19
Rok biezacy 2020
Numer 23
adres www www.hempandwood.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.